Solarfuture

Adatvédelem

A Solar Future System Kft. tájékoztatja a www.solarfuture.hu oldal használóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezeléséről, azokkal kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme céljából tett intézkedéseiről, valamint a regisztrálók jogairól.

Solar Future System Kft. adatkezelési gyakorlatának alapja a 2011. évi CXII. törvény, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

I. Személyes adatok

  •  Név/Cég név
  • Cím
  • Telefonszám
  • E-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztrációval vagy az "ajánlatkérés" elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Solar Future System Kft. belső rendszerében kezelje.

II. Adatkezelés célja

 - a Solar Future System Kft. internetes szolgáltatásainak használata.

 - a Solar Future System Kft. szolgáltatásairól hírlevél küldése, direkt marketing célú tájékoztatás.

 - statisztika, elemzések, szolgáltatás minőségének javítása.

III. Időtartam az adatkezeléshez

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. Jogalap az adatkezeléshez

A www.solarfuture.hu oldalon a felhasználó hozzájárul az adatkezeléshez.

V. A felhasználó jogai

A Solar Future System Kft. által nyilvántartott, rá vonatkozó személyes adatokról a regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését a felhasználók az info@solarfuture.hu email címen levélben kérhetik. A Solar Future System Kft. a benyújtástól számított 15 napon belül eleget tesz a kérelemnek. Hírleveleket és hirdetéseket az info@solarfuture.hu email címről küldi ki a Solar Future System Kft. 

VI. A honlap üzemeltetője

A www.solarfuture.hu honlapot a DDSWEB Kft. 2400 Dunaújváros Gárdonyi Géza u. 12. www.ddsweb.hu üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A felhasználók személyes adatait a Solar Future System Kft. nem továbbítja harmadik személynek.

VII. Jogorvoslat

A felhasználó az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Minden jog fenntartva! © Solar Future
honlapkészítés: DDSWEB